Чудили ли сте се какво значат изрази като «реализиране на потенциала ни», «трансформиращо пътешествие», «преоткриване на себе си» и други подобни, които често срещаме в описанието коучинг програми?
Често описваме коучинга може като процес на качествено общуване и партниране, открит разговори с конкретна цел и краен резултат. И се сблъскваме с въпроси за това как така в един процес на общуване може да се случи «трансформация», «преоткриване» и това не е ли преувеличаване и маркетинг трик? Все пак, говорим за комуникация между двама души, какво я прави толкова специална?
Зад тези въпроси като че ли лежи едно смътно очакване за магичност – «отивам на коучинг, случва се нещо и след края излизам нов човек». Първо, е важно е да си дадем сметка, че коучингът не е магична практика, която коучът «прави» на своя клиент. Второ, в коучинг процеса няма подмяна на същността на човека, а има свързване с нашата истинска същност и важните за нас неща, по начин, който ни подпомага да култивираме в себе си знанието и силата да достигаме сами до желаните от нас цели.
Коучингът е процес , в който желаният краен резултат се реализира само, ако има пълна ангажираност и ясна посока на работа по време на сесиите, и отговорност от страна клиента за това да пренася и ползва резултатите от сесиите в своето ежедневие. В този процес има както пространство за размисъл, за вглеждане и преосмисляне, така и същинска, при това нелека работа по осъществяване на заложените цели, експериментиране и справяне с препятствия по пътя.
В този смисъл, силата, «специалното», дори «магията» на коучинга като подход е именно начинът, по който се свързват клиента и коуча – чрез създаване на среда на доверие, безопасност, безоценъчно приемане на всичките аспекти на личността. Това пространство, което се създава помежду им, позволява искреност, смъкване на маските, вглеждане, осъзнаване, дълбочина, предизвикване и креативност за откриване на решенията. Така, в коучинга, търсеният краен резултат за клиента не е плод на обикновена транзакция («аз ти плащам, а ти ми даваш решение») или пък на някакво чудо, а на изграждане на партньорство, което води до фокусирана работа за достигане до желаната дестинация. Защото никой не започва коучинг с идеята просто да остане там, където е в момента.
Затова, ви оставяме с въпроса «къде бихте искали да стигнете вие във вашето лично пътешествие»?