13 седмична онлайн програма за развитие на вътрешна устойчивост. Във всяка седмица участниците работят по един от 4-те аспекта на вътрешната устойчивост – Тяло, Емоции, Ум и Дух, чрез видео лекции, видео практики и индивидуални упражнения. Веднъж в месеца има групова онлайн среща в реално време, която има за цел да подкрепи процеса на учене и развитие на участниците в програмата.

Адресираме 4 аспекта на вътрешната ни устойчивост – Тяло, Емоции, Ум, Дух, като отделяме на всеки аспект по 3 седмици. Разглеждаме грижата за себе си и как да преодоляваме негативните ефекти от ежедневния стрес, опознаваме вътрешния си свят – нашите емоции и възприятия за света, учим се как да избираме гледната си точка към събитията, така че да запазим капацитета си. Търсим и преоткриваме важните за нас неща в живота ни, така че да сме по-стабилни в житейските бури и да не губим поглед от значимото.

13 седмици. Една от седмиците е подготвителна, в която ще има жива онлайн среща в съобразено с участниците време, с водещите за управление на очакванията, изясняване на въпроси и даване на насоки за по-ефективно преминаване през програмата.

Тъй като програмата се състои от много разнообразни практики, адресиращи различни аспекти на ежедневието ви, седмичната натовареност варира между 2-3 ч. седмично.

Всяка събота сутрин в тези 13 седмици ще отваряме новото съдържание за седмицата, достъпно през онлайн платформата ни (може да се ползва на всяко устройство, с което разполагате). Можете да гледате лекциите и практиките в удобно за вас време, като за някои упражнения водещите дават насоки за препоръчително време за изпълнение.

Програмата се провежда изцяло онлайн, като ще има 5 онлайн срещи в реално време.
● Първата среща се случва в първата седмица на програмата. Целта ѝ е управление на очакванията, отговор на въпросите на участниците и насоки за ефективно преминаване през програмата.
● Останалите 4 срещи се случват на всеки 3 седмици, в края на всяка от 4-те категории (Тяло, Емоции, Ум, Дух). Целта им е да помогнат на участниците да систематизират и подредят преминатите теми и опит, да рефлектират върху пътя си в програмата до момента и да повишат мотивацията си да продължат напред.

Водещите са на разположение за отговор на въпроси във всеки един момент от програмата. Могат да бъдат задавани в затворената Facebook група, към която участниците са поканени да се присъединят, или по имейл.

Материалите за тази седмица ще бъдат на разположение, за да се запознаете с тях в удобно за вас време, в което решите да наваксате. Препоръчваме да се опитвате да се придържате до колкото е възможно към темпото на програмата (дори и да пропуснете някоя седмица), тъй като знаем, че консистентността и рамката помагат значително за изграждането на желаните от вас навици. Ако все пак нямате такава възможност, достъпът до програмата ще е отворен и след 12-те седмици, така че ще имате възможност да се възползвате от материалите и след тях.

Достъпът до програмата е отворен 1 година след края на текущото издание.

– За всеки, който усеща, че има нужда да презареди себе си и своя личен капацитет;
– За всеки, който вярва, че личното развитие е един непрекъснат процес на учене, тестване на наученото и интегриране на новите знания и опит;
– За всеки, който усеща, че не успява да обърне внимание на важните неща в ежедневието и разпилява енергията си;
– За всеки, който търси рамката, която ще му позволи да изгради полезните и нужни навици за да посреща предизвикателствата на ежедневието.

Не. Имате нужда единствено от любопитство, желание за учене и практикуване и лична ангажираност към процеса.

Една седмица преди началото на програмата ще получите имейл с инструкции за подготовка и достъп до материалите, присъединяване към затворена Facebook група, както и указания за включване в откриващата среща с водещите, която ще се проведе онлайн. След това ще получавате редовно седмични писма от нас, с когато се отключва новото седмично съдържание.

Имате възможност да се откажете от участие в срок от една седмица преди официалния старт на програмата. Трябва да заявите изричното си желание това да се случи на имейл info@tihastaya.bg и заплатената такса ще ви бъде възстановена. След този срок, заплатената такса за участие е невъзвръщаема.

Таксата се заплаща напълно преди старта на програмата като можете да изберете измежду следните методи на плащане – банков превод, epay.bg, дебитна/кредитна карта.