Кой път да поема от тук?

– Зависи къде искаш да стигнеш – отговори Усмихващият се котарак.
– Няма значение – отвърна Алиса.
– Тогава няма значение и кой път ще поемеш – усмихна се загадъчно Котаракът.
– …стига да стигна някъде – допълни Алиса.
– О, това със сигурност ще се случи, каза Котаракът, стига да вървиш достатъчно дълго.

Коучингът може да бъде инструментът, който да ви подкрепи да постигнете това, което търсите.

Понякога в търсене на отговори, решения, яснота, дори правилните въпроси, които да си зададем, заемаме ролята на Алиса. Или пък имаме някаква бегла идея къде искаме да стигнем, но не сме сигурни дали действително това е желаното място, как да стигнем до него или пък просто не вярваме, че ще успеем. А понякога сме наясно, сигурни, доволни и мечтаещи за още, за нови места, които да открием или за нови предизвикателства, с които да се развиваме.

Какво представлява коучингът

Международната коуч федерация (ICF) дефинира коучинга като партньорство между коуч и клиент (индивидуален или екип) в процес, който провокира размисъл и креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал, което е от особена важност в днешната сложна и несигурна среда (взето от сайта на ICF България).

Думите, описващи коучинг процеса за нас, са

Трансформация

Коучингът е процес на генериране на промяна, открития, себепознание, нови усещания, идеи и резултати.

Цел

Всеки коучинг процес се формира и зависи от целите, които клиентът иска да постигне. Клиентът е този, който определя целта/ите на коучинг процеса.

Партньорство

Коучингът е танц, в който всеки от партньорите има своята специфична роля, но танцът върви успешно тогава, когато между партньорите има доверие, отворена и директна комуникация, емпатия, яснота за ролите, границите и отговорностите и придържане към договореностите.

Автентичност

Макар че коучингът е универсален подход, той същевременно отчита уникалността на човешката единица. Всеки от нас, и коуч, и клиент, носи своя автентичен код, с който влиза в коучинг процеса. Зачитането на и работата с тази автентичност и индивидуални човешки преживявания са основополагащи за ефективното и удовлетворяващо партньорство.

Пространство

В коучинга няма осъждане или оценяване на клиента или неговите мисли, действия, преживявания. В коучинг процеса се генерира пространство на конфиденциалност и психологическа безопасност, активно безоценъчно слушане и безусловна подкрепа.

Дълбочина

Чрез коучинг процеса можем да стигаме до същността на нашите желания, на нашия вътрешен свят, търсейки и преживявайки усещане за свързаност с личния ни смисъл и ценностите, които навигират ежедневието ни.

Разлика между коучинг и

Терапия – Макар че психотерапията има множество различни направления и формати, всяка със своите специфики и особености, това, което ги обединява, е подкрепата към клиента за справяне с емоционални трудности или психологически проблеми. Често, фокусът на психотерапията може да бъде върху изследване на миналото или причините за достигане до сегашната ситуация като механизъм за справянето с нея и подобряване на качеството на живот. Коучингът, от своя страна, е метод, работещ за изясняването на визията за бъдещето и за генерирането на стратегии и действия, чрез които клиентът да работи за тази визия. В коучинга, клиентът, с помощта на коуча, работи за да открие и да поеме своя път към желаната от него визия за бъдещето.

Консултиране – консултирането е базирано на конкретна експертиза, която клиентът не притежава и съответно търси. При консултирането експертът често прави анализ на сегашната ситуация и нуждите на клиента, предлага решения, насоки за действия, съвети и потенциално имплементира своите предложения. Основната разлика с коучинга е това, че коучът не дава предложения за това какво може да се подобри и начини, по които това може да се случи. Коучът може да партнира на своя клиент при формулиране на целите за постигане и начините да се стигне до тях чрез създаване на пространство за изследване, откриване на нови перспективи и др., но отговорността за случването на тази промяна е изцяло в клиента.

Менторстване – процес на споделяне на натрупан в определена сфера опит от ментор, с цел развиване на определени умения у човек или група хора. Често може да обхваща различни форми на подкрепа – обучение, консултиране, коучинг и др., в зависимост от конкретни нужди, ниво на развитие и контекст на менторствания. В повечето случай менторът е човек, който има сериозна експертиза и опит в сферата, чрез която може да подпомогне навлизането в сферата и развитието на по-малко опитни експерти. Отново, основната разлика между коучинг и менторстване е липсата на съвети, насоки или потенциални решения от коуча към клиента.

Възможни причини да потърсиш подкрепа от коуч

 • Чувстваш, че си «забил» по определена тема, задача, проект, начинание и не знаеш как, накъде или дали да продължиш;
 • Искаш да постигнеш значим напредък в работната сфера;
 • Предстои ти сериозно предизвикателство и искаш да управляваш нагласата си, така че да се подготвиш максимално добре;
 • Имаш нужда от вдъхновение или ти липсва мотивация, за да реализираш някоя промяна;
 • Искаш да (до)развиеш в себе си някое умение – например да отстояваш мнението си, да изслушваш другите, да подобриш фокуса и концентрацията си и др.;
 • Имаш нужда от яснота при вземането на житейски избори;
 • Искаш да откриеш силните си страни и това как може да се възползваш от тях;
 • Искаш да повишиш нивото си на самочувствие, увереност или др.;
 • Усещаш, че губиш баланса в ежедневието си и искаш да го възстановиш;
 • Имаш нужда да «подредиш» мислите си по определена тема;

…. И много други!

Какво предлагаме

Инидивидуален пакет

 • Предварителен опознавателен разговор за изясняване на целите
 • Пакет от пет индивидуални коучинг сесии
 • Онлайн или наживо в нашия офис
 • Всяка сесия е с продължителност от 60 минути

Цена: 500 лева с ДДС

Eдинична коучинг сесия

 • Онлайн или наживо в нашия офис
 • Продължителност от 60 минути

 
Цена: 120 лева с ДДС

Реализиране на избраната програма

След като плащането на избраната услуга бъде отчетено, наш консултант ще се свърже с теб чрез посочените при покупката данни за контакт, за да организирате и планирането изпълнението й. Очаквай това да се случи в срок от три работни дни от обработване на плащането. След осъществяването на контакт ще планирате заедно начина на реализиране на сесиите – на място или онлайн, конкретните дати на провеждане и ще преминете към дефиниране на целите за работа.

© Copyright - InManagement Ltd | <^>
error: Alert: Content is protected !!