Наясно си с целта, но ти липсва експертиза?

Много често това е случаят, когато поемаме нови вдъхновяващи предизвикателства, но ни липсват знания, умения и опит да се справим с тях успешно. Имаме нужда да се почувстваме компетентни в новата област, да има някой до нас, който да ни покаже правилния път, без да е необходимо да откриваме топлата вода.

Ако се намираш в сходна ситуация, менторството може да бъде удачната форма на подкрепа за теб.

Има случаи, когато имаме нужда от ясни отговори, а не от пространство за експериментиране. Искаме да има табелки за пътя към върха, а не да се ориентираме по усет в мъглата.

Понякога обученията, на които сме били, са били интересни, но ни изглеждат неприложими в нашия конкретен случай. Нужен е преводач, който да ни помогне да превърнем теорията в практика. Пък и коя точно теория? То сякаш има доста – всеки се е изказал по темата…

Какво представлява менторството

Bozeman и Feeney (2007) определят менторството, като “процес за неформално предаване на знания, социални капитали и психо-социална подкрепа насочени към получателя, в областта на работата, кариерата или професионалното му развитие; наставничеството предполага неформално общуване лице в лице за продължителен период от време, между човек, за който се смята, че има съответните натрупани знания, мъдрост и опит (ментор) и човек, за който се счита, че има по-малко (протеже).“

За нас думите, които описват менторството, са

Учене

Менторството е процес на натрупване на нови знания, умения и промяна на нефективни нагласи, в който има “учител” – ментор, и “ученик” – менторстван

Цел и измеримост

Резултатите от менторството могат да бъдат измерени. Затова в началото на процеса определяме целите, които искаме да постигнем, а в края – оценяваме ефекта.

Персонализация

Всеки човек има различни потребности и процесът на менторство е съобразен с тях. Стилът на учене на различните хора също е различен, спрямо тази специфика подбираме методите, които прилагаме за предаване на знание.

Организация

За да се случи успешно и да постигне целите, процесът по менторинг изисква следване на определени етапи и структура. Менторът и менторстваният ги изговарят в началото и се придържат към тях.

Гъвкавост

Менторството е гъвкав подход, който позволява техниките да се адаптират спрямо нуждите и да се менят от сесия до сесия. Може да включва обучение, коучинг, насочване, обратна връзка, даване на алтернативен поглед върху ситуацията или обогатяване на контекста, дискусии, споделяне на опит и съвместно търсене на решения.

Заедност

Менторството е процес, в който вървим заедно. Имаме гид, който познава пътя и се справя без табелка, защото познава маркировката или защото го е вървял вече. Отговорност на менторствания е да любопитства и вземе максималното от своя ментор.

Възможни причини да потърсиш подкрепа от ментор

 • Започваш нова работа или проект, за които нямаш необходимата експертиза;
 • Сблъскваш се с прекалено много източници на информация и знание и изпитваш затруднения да подбереш това, от което наистина имаш нужда;
 • Създаваш нещо свое и ти е трудно да планираш откъде да започнеш и как да го развиеш;
 • Имаш някакво ниво на компетентност, но това, с което си се захванал, изисква много по-дълбока експертиза;
 • Оценяваш, че някое или няколко умения, които притежаваш, имат нужда да се доразвият;

И други ситуации, в които считаш за необходимо натрупването на нови или още знания, развиване и доразвиване на умения и подсигуряване със структура и външна компетентност.

Теми, по които нашите ментори могат да споделят знания и опит

 • Управление на хора:
  • Управление на психологическия договор
  • Целеполагане
  • Ангажиране и мотивиране
  • Управление на представянето и обратна връзка
  • Управление на развитието
 • Управление на дистанционни екипи
 • Управление на очакванията
 • Управление на промени
 • Водене на трудни разговори
 • Ефективна комуникация
 • Управление на организационна и екипна култура
 • Дизайн и водене на групови обучения
 • Дефиниране на стратегия и бизнес модел (чрез методите на стратегическите карти и Canvas Business Modeling)
 • ЧР мениджмънт:
  • Структуриране на ЧР функцията
  • Дефиниране на ЧР стратегия
  • Набиране и подбор
  • Въвеждане на нови хора
  • Управление на представянето
  • Възнаграждение и стимулиране
  • Управление на работодателска марка
  • Развитие на таланти
  • Развитие на заместници
  • Вътрешна комуникация
  • Управление на ангажираността
  • Управление на доставчици
  • Трудови отношения

Какво предлагаме

Инидивидуален пакет от 3 сесии

 • Изследване на стила на учене (дистанционно)
 • Въвеждащ разговор за изясняване на целите
 • Пакет от три индивидуални менторски сесии
 • Онлайн или наживо в нашия офис
 • Всяка сесия е с продължителност от 90 до 120 минути според конкретната тема

Цена: 540 лева с ДДС

Инидивидуален пакет от 5 сесии

 • Изследване на стила на учене (дистанционно)
 • Въвеждащ разговор за изясняване на целите
 • Пакет от пет индивидуални менторски сесии
 • Онлайн или наживо в нашия офис
 • Всяка сесия е с продължителност от 90 до 120 минути според конкретната тема

Цена: 800 лева с ДДС

Eдинична менторска сесия

 • Въвеждащ разговор за изясняване на целта
 • Онлайн или на живо в нашия офис
 • Продължителност – от 90 до 120 минути

Цена: 200 лева с ДДС

Реализиране на избраната програма

След като плащането на избраната услуга бъде отчетено, наш консултант ще се свърже с теб чрез посочените при покупката данни за контакт, за да организирате и планирането изпълнението й. Очаквай това да се случи в срок от три работни дни от обработване на плащането. След осъществяването на контакт ще планирате заедно начина на реализиране на сесиите – на място или онлайн, конкретните дати на провеждане и ще преминете към дефиниране на целите за работа.

© Copyright - InManagement Ltd | <^>
error: Alert: Content is protected !!