Екип / Нели Христова

Нели Христова е опитен мениджър не само на отделни екипи, но и на цели организации. С управление на хора и дейности се занимава от повече от 16 години. Специализира в областите стратегическо управление, управление на ефективността, организационно преструктуриране и дизайн, структуриране и оптимизиране на процеси, управление на организационни промени, развитие на мениджъри и екипи, ЧР мениджмънт.

Опитът й е разнообразен, тъй като е работила с компании от различни индустрии (търговия с бързооборотни стоки, хранително-вкусова промишленост, автомобилна, информационни технологии, медии, аутсорсинг), национални и мултинационални, както и неправителствени организации.

Подкрепила е много мениджъри в стремежа им да ангажират по-ефективно хората, които управляват. Споделя, че няма трудни за управление хора, по-скоро – различните хора имат нужда от различен подход.

Може да е полезна като ментор по теми, свързани с управление на екипи, дефиниране на стратегия, управление на очакванията на клиенти, управление на промени, структуриране на процеси, ЧР мениджмънт.

Завършила е право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Управление и развитие на човешките ресурси в Училище по мениджмънт – НБУ, има завършени курсове по Стратегическо управление, Лидерство, Бизнес комуникация и Корпоративни финанси в Котругли бизнес скул (Cotrugli Business School) и специализации по Управление на промяната и Управление на проекти. В периода 2008-2013 година е член на Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). В момента е Председател на Контролния съвет и член на Сертификационния съвет на асоциацията. Автор е на множество публикации в областта на организационното развитие и стратегическото управление.

© Copyright - InManagement Ltd | <^>
error: Alert: Content is protected !!