Екип / Слави Стоев

Слави Стоев e психолог с дългогодишен опит в подкрепа на хора чрез методите на когнитивно-поведенческата психотерапия, мотивационното интервюиране, коучинга, водене на тренинги и терапевтични групи, както и чрез най-обикновено човешко отношение.

Ръководил е реализирането на десетки лидерски и мениджърски програми за компании от различни сектори, а чрез инструментите на индивидуалния коучинг е помогнал на много хора да постигнат целите за развитие, които си поставят.  Управлявал е успешно множество проекти за промяна на организационна култура, дефиниране на корпоративна идентичност, изграждане на стратегически карти за дефиниране на бизнес и организационни стратегии. В портфолиото му от теми са и развиването на умения за справяне със стреса, емоционална интелигентност и повишаване на личната ефективност в професионалния живот.

Като ментор може да е полезен при цели за развитие, свързани с организация и дизайн на обучителни центрове и процеси в организациите, развиване на тренери, управление на организационна култура и управление на промяната.

Автор е на множество публикации, свързани с управление на хора, а в последните години пише детски книги, посветени на ранното развитие на емоционалната интелигентност при децата.

© Copyright - InManagement Ltd | <^>
error: Alert: Content is protected !!