Екип / Светослав Богатинов

Светослав Богатинов е експерт в областта на управлението и развитието на хора. Професионалният му опит преминава през психотерапевтични дейности, организационно консултиране и оперативен мениджмънт. Има дългогодишен опит в управлението на хора, процеси и проекти, като е преминал през позиции като Консултант по управление и развитие на човешките ресурси, Директор Човешки ресурси и администрация и Главен оперативен директор. Като Директор човешки ресурси развива една от първите в България (2010 г.) програми за дистанционна работа, в която над 55% (около 180 души) от служителите на компанията работят постоянно дистанционно. В следващите 8 години доразвива програмата и наблюдава дълготрайните ефекти от дистанционната работа, развива практиките и обучава мениджмънта в уменията, необходими за ефективно управление на виртуални екипи. Светослав има солиден опит в мениджмънта като в кариерата си е отговарял за над 300 души. Занимава се с обучение и развитие на мениджъри повече от 12 години, като работи както с линейни мениджъри, така и с висшия мениджмънт в оранизациите.

Като ментор може да е полезен по темите управление на хора, управление на виртуални екипи, управление на процеси и дейности, ЧР мениджмънт.

Завършил e Психология със специализация в когнитивната наука и процесите на вземане на решение. Учи Управление и развитие на човешките ресурси в Училище по мениджмънт – НБУ, има завършени курсове по Лидерство, УРЧР в Котругли бизнес скул (Cotrugli Business School), завършил е сертифицираното от ICF коучинг обучение по методологията на резултатно ориентирания коучинг модел на Erickson International. Има два мандата (2013-2018) като член на Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ).

© Copyright - InManagement Ltd | <^>
error: Alert: Content is protected !!