Цялостна програма за изграждане на вътрешна устойчивост
и полезни навици за добър живот

0Дни0Часа0Минути

● Създадена от експерти с доказан опит в практиката;
● Подкрепяща участниците да подобрят качеството си на живот чрез целенасочени усилия;
● Даваща конкретни и практични инструменти, които могат да се прилагат на ежедневна база;
● Комбинираща записани видео лекции и практики с онлайн срещи в реално време;

Какво ще получиш и преживееш?

● 13 + видео лекции на теми, свързани с емоциите, духа, тялото и ума;
● 13 + йога практики, медитации или конкретни техники;
● 13 индивидуални упражнения за прилагане на наученото;
● Общност от съмишленици за споделяне и подкрепа;
● 5 групови онлайн срещи с водещите;
● 4 бонус практики;
● Допълнителни ресурси за гледане и четене.

Колко струва?

300 лева

Таксата за участие покрива достъпа до обучителните материали за срока на провеждане на програмата и една година след приключването ѝ, както и административни и организационни разходи за обезпечаване на необходимите софтуери и инструменти за нейното осъществяване.