В края на месец март всяка година от 2012 г. насам излиза Световният доклад за щастието. В него стандартно се публикува класация на страните в света, подредени по нивото на преживяване на щастие на гражданите им (ако се чудите, България е на 88-о място от 149 държави). Тази година, фокусът на доклада е и върху ефекта от пандемичната ситуация върху нивото на щастие и оценка на това как различните държави и управлeнието в тях адресира ситуацията.

И макар начинът ни на живот и усещането ни за преживяване на щастливи моменти да претърпяха промени в следствие на пандемичната ситуация, като че ли един феномен, усилващ се в последните години, се запазва, а именно натискът към щастие. На 20-ти март, Световния ден на щастието, Мануела Станукова говори на тази тема пред Семейно радио по БНР – програма Христо Ботев. 

Какво е щастие, има ли стремеж или дори натиск към щастие в обществото, на какво се дължи той и дали щастието е крайната дейстинация, към която се стремим – това са въпроси, чиито отговори можете да чуете в записа.