Понякога не си даваме напълно сметка как непрекъснато създаваме очаквания у другите или те волно или неволно създават такива у нас. И каква огромна роля играят в живота ни тези очаквания. Удовлетворените ни карат да се чувстваме спокойни, сигурни, доволни, понякога дори щастливи. Но неудовлетворените ни вкарват в режим на неприятни за нас усещания – тревога, безпокойство, несигурност, напрежение, разочарование, разклатено доверие.

Познато ли ви е усещането, когато не знаете какво става с важни за вас неща? Аз го наричам “във въздуха” и си признавам, че нямам голям толеранс към него.

Така се чувствам, когато някой е казал, че ще направи нещо в определен срок, срокът идва, а нещото не е направено или поне аз нямам идея какво се случва с него.

В такива ситуации доверието ми в човека е разклатено, защото се чувствам излъгана, и ми се налага да полагам допълнителни усилия, за да успокоя напрежението, което неизвестността неминуемо ми носи.

И в работата, и в личния живот, това как управляваме очакванията на другите се отразява на качеството на взаимоотношенията, които изграждаме с тях.

Опитът ми показва, че има няколко основни причини, които често водят до неудовлетворени очаквания.

Номер 1: несподелени очаквания

Например партньорът ви ви казва, че ще вземе детето от детска градина днес. Не е казал в колко, но базирано на личния си опит и предпочитания за това как да се случат нещата, вие вече сте си представили, че той ще вземе детето в 5 и когато се приберете в 6 от работа, вече ще бъдат вкъщи. Прибирате се и не заварвате никого. Притеснение – какво се случва, да не е забравил и детето да стои само в градината и т.н. В действителност двамата са отишли да се почерпят някъде или да поиграят навън.

Друг пример – ваш колега ви казва, че може да изпълни задачата, която му възлагате, за един ден. Вие се съгласявате. Минава един ден, но задачата не е изпълнена и сте обхванати от напрежение, че няма да предадете проекта навреме. В действителност колегата ви е имал предвид, че ще му отнеме един ден да я изпълни, но не е казал в кой ден ще го направи.

И партньорът, и колегата от горните примери, са създали очаквания, почти сигурно без да си дадат сметка, че са го направили. Вероятно и двамата имат обратни очаквания към вас – колегата да му дадете конкретен краен срок, след който изпълнението на задачата няма смисъл за вас, партньорът – че ще използвате това време да направите нещо за себе си, за което все не ви остава време.

Важно е да си даваме сметка, че с думи и действия, често несъзнавано, създаваме очаквания у другите и те у нас. И в наша власт е да ги направим споделени като ги конкретизираме. Достатъчно е да търсим уеднаквяване на разбирането с другия човек по няколко параметъра – какво ще стане точно, кога точно ще стане, необходимо ли е нещо друго да се случи, за да стане това, ако има пречки за случване на договореното или нужда от допълнителна информация – как ще си комуникираме.

Номер 2: липса на комуникация

Всички сме хора и ни се случва или да не сме преценили правилно силите си да свършим нещо в даден срок, или да поемем ангажимент, който не сме съобразили с друга задача в календара, или просто животът ни поднася нещо, което не сме очаквали и не сме могли да предвидим и то ни пречи да изпълним дадено обещание.

В тези ситуации най-доброто нещо, което можем да направим, е да сигнализираме на другия човек. Така си гарантираме, че той знае какво се случва, получаваме възможност да обсъдим алтернативни срокове и най-вече – даваме му възможност да намери друго решение, ако това се налага.

Често, от притеснение, че се дъним, какво ще си помислят за нас или от неглижиране на ситуацията (нищо няма да стане, ако малко закъснея), избираме да замълчим, докато не намерим време да свършим обещаното. Човекът започва да ни търси, а ние не отговаряме и дори започваме да се дразним, че ни притиска. Резултатът е логичен – обтегнати отношения и нарушено доверие.

Моят опит показва, че проактивната комуникация прави чудеса за отношенията с другите. В повечето ситуации е достатъчно само да драснем един ред, че не се справяме с нещо в обещания срок, но ще бъде готово за еди кога си. Когато това не е проблем за отсрещната страна, даже не получаваме отговор или получаваме само кратко потвърждение и всичко отново е с установени рамки. Няма напрежение, нерви, обвинения.

Редовната и навременна комуникация е най-ефективният инструмент за управление на чуждите очаквания. Комуникацията е важна и тогава, когато нищо не се променя спрямо първоначалните договорки. Особено, ако нещото, което сме обещали да направим, е по-сложно и минава през няколко стъпки. Тогава да даваме от време на време информация на другия какво е свършено до момента и какво остава да се направи, го кара да се чувства спокоен и удовлетворен.

Номер 3: обърнати роли

Често хората ме питат кой трябва да управлява очакванията в едно взаимодействие. Моят отговор е, че това е човекът, който трябва да достави обещаното в даден срок.  Например, наемате частен учител на детето си, който да го подготви за приемен изпит. Негова е отговорността да ви дава на определен период обратна връзка какъв е прогреса на детето ви спрямо крайната цел. Или колега от друг отдел трябва да изработи нещо, което да ползвате във вашия проект. Негова е отговорността да комуникира с вас какъв е статуса и при нужда от промени. Защото този, който прави нещото, е човекът, който конкролира информацията за него – дали има всичко необходимо, как се движи, срещнал ли е непредвидени пречки и т.н.

Не са рядкост обаче случаите, когато човекът, който трябва да получи даден резултат, непрекъснато търси информация и следи за редовно планиране и препланиране проактивно, тъй като не получава изобщо такава или не я получава навреме. Това може да бъде много изнервящо за този човек, тъй като се чувства като някой, който непрекъснато пита и прави нещо, което не му е работа. С две думи – безсилието на човека “с вързаните ръце”, който се опитва да направи нещо.  

Хубаво е да си даваме сметка, че непрекъснато с някого сме в отношения на “клиент – доставчик”. И клиентът е този, който казва какво му трябва, а доставчикът е отговорен веднъж съгласил се – да го достави в срока и във вида, които са договорени. 

Доброто управление на очакванията може да бъде ключът към дълготрайни и ползвотворни партньорства в живота ни, а неефективното да води до нестабилни отношения, с ниско ниво на доверие и непрекъсната нужда от изяснявания. И понеже логично предпочитаме първите, е важно да помним, че очакванията трябва да бъдат изяснени  и разбрани еднакво от всички замесени, а редовната и навременна комуникация и спазването на обещанията са основният инструмент за удовлетворяване на вече създадени очаквания. И да не забравяме, че често пъти фрустрацията, която изпитваме при неудовлетворени очаквания, е в резултат от идеята ни за постигнат консенсус, генерирана от нашия ум, а не от действително направени договорки с другите.

Лъжата, на която сме били подложени от хора, които в една или друга степен са ни важни, може да бъде изключително нараняващо ни емоционално преживяване. Когато значими за нас хора или такива, от които зависим, ни излъжат или премълчат нещо, изпитваме силно усещане за несигурност. Светът става нестабилен, а от там – и нашето усещане за безопасност. Защото в един нереален, неистински, нестабилен свят, не можем да дефинираме адекватни възприятия на случващото се и реакция. И тогава се появява чувството на страх – ние сме заплашени, защото реалността не е такава, какво знаем, че е. Чувстваме се несигурни, параноидни, гневни и обидени, че ни причиняват това ужасно усещане –липсата на обективна истина, която да приемем за реалност. И това поражда мета страх – страхът, че човекът отсреща не може да бъде разбран, не можем да се свържем с него, че той прави неща, които ще ни наранят и ние не ги знаем какви са, но ги очакваме и не можем да обезопасим себе си в контакта с него. Човекът става черно-бял, той вече е една перманентна заплаха. И ние се фиксираме върху самия процес на стабилизиране на реалността, на търсене на истината и в името на това загърбваме понякога доста по-важни за нас неща в отношенията ни с този човек.

В същото време всички ние, хората, лъжем постоянно. Нарочно или неволно не казваме всичко и пропускаме неща, които може да са важни за отсрещната страна. Имаме втори и трети план на мотивация, които не споделяме с другите. Изопачаваме или премълчаваме информация. А понякога – просто си лъжем. Лъжем, за да изглежаме по-готини. Лъжем, за да спечелим материална или емоционална награда. Лъжем, за да избегнем емоционално или друго наказание, неодобрение, осъждане. Лъжем, за да не нараним другия. Лъжем, защото самите ние не харесваме това, което сме направили. Лъжем, за да съхраним, поради неясни страхове, личния си свят от другите. Лъжем, за да сме любезни и учтиви. Разбира се, има хора, които го правят по-често от другите. Но така или иначе – всички го правим. И постоянно можем да го очакваме от другите.

И когато това неизбежно се случи, ние сме много склонни да се „залепяме“ емоционално върху самия факт на лъжене, дори и това, за което човекът ни е излъгал, да не е от особена важност за нас. Ваш колега ви е излъгал, че е работил до 6 по проекта, а сте го видели в 5.30 да си тръгва от офиса. Проектът е станал супер, но какво от това – той ме лъже! Партньорът ви ви е казал, че е работил до 7 в офиса и след това се е прибрал и е сготвил вечеря, но по миризмата на бира от него, подозирате, че това не е точно така. И какво като ви е сготвил вечеря, той лъже!

Самият факт, че има нещо скрито за нас, че нещо не са ни казали, ни кара да се фиксираме върху това и инвестираме огромни лични емоционални ресурси в преживяване на събитието. Активираме страхове и тревоги и мислим как да се обезопасим срещу неясната заплаха. А понякога се втурваме да търсим истината и разрушаваме значими отношения и изхабяваме връзките си с другите, само защото искаме да постигнем непостижимото – те повече никога да не правят така. Да видят, че „тия не ни минават“ и винаги да са стабилни, честни носители на реалността. И често се получава един перпетум мобиле – колкото повече дебнем и ровим за истината, колкото по-параноидно се отнасяме към хората, толкова повече ни лъжат и се крият от нас. Колкото повече ровим за истината, толкова повече тя се закопава и става по-трудно да стигнем до нея и това може да се превърне в основен фокус на отношенията ни с един или повече хора.

А често лъжите са безвредни за нас, те обслужват цели на хората, които не ни касаят истински. И цялото изхабяване на личен ресурс и на отношенията с този „лъжец“ е всъщност абсолютно безсмислено за нас от житейска гледна точка. „Лъжата“ не ни наранява по никакъв начин, тя е просто продукт на волно или неволно преследване от човека на цели, които или не са нараняващи ни, или не са свързани с целите на отношенията ни с него.

Лесен начин да не пилеем личните си ресурси в такива ситуации е да си отговорим на въпроса  „И какво от това?“. Откриваме, че не са ни казали всичко, че хората си имат паралелни планове или право в очите са ни излъгали за някакъв факт. И какво от това? Какви са загубите за мен от тази лъжа? Кое ме дразни – че са ме излъгали или че това, за което са ме излъгали, ме наранява наистина? Да отсяваме реалните възможни поражения за нас и за важни за нас неща от въпросната „лъжа“. Това е въпрос на удържане на първоначалната параноидна реакция и стремежа да разкрием истината или да накажем “лъжеца”. Да се замислим – струва ли си да инвестирам негативно отношение и взаимодействие в разчоплянето на тази истина или не? Пука ли ми в действителност, че точно това са го премълчали или че са ме излъгали?

Защото често биваме лъгани от хора, с които изграждаме значими за нас отношения и има опасност да пожертваме важните за нас неща в името на разкриването на „лъжите“ им. И в такива случаи е по-добре да пазим силите си и отношенческия си ресурс с човека, за да можем да стигаме до истината, когато това е наистина важно за нас като прощаваме маловажните лъжи. Защото всички ние лъжем понякога, нали?

Дори и да не преминат в еуфория и възторг, за повечето хора, празниците в края на годината са период на излизане от рутината. Време, в което ние имаме повече време за „живота“ си, близките си и важните за нас неща. Поради естествената си функция на отбелязване на край на един период и начало на друг, те са често и период на вглеждане в себе си, осмисляне на опита и пожелаване на неща, които ще ни направят една по-добра версия на себе си или ще направят живота ни по-добър. И тегленето на новогодишните късмети е просто ритуализация на този естествен процес на пожелаване, който ние правим към самите себе си.

Да живея по-здравословно! Да отделям повече време на близките си! Да се грижа по-добре за дома си! Да ям по-малко! Да пуша по-малко! Да прекарвам по-малко време в електрони устройства! И какво ли не друго си „пожелаваме на себе си“…

Но после празниците свършват и ние се връщаме в изкушенията на рутината, навиците и страстите си. Идва времето на януарските провали.

Вътрешните ни импулси настояват да бъдат задоволени, тегли ни да правим неща, които осъзнаваме, че ни вредят. И ние се борим в някаква степен, но често изкушението надделява и ние му се поддаваме. И отново се връщаме към старите си навици. Махаме с ръка и си казваме „Ето, пак не стана, няма да се справя“ и се връщаме към навиците си с пълен размах.

Ето този момент, в който решаваме да спрем да се борим с желанията и навиците си, всъщност е много по-значим за това дали се грижим за себе си, отколкото моментът, в който се поддаваме на изкушението. Моментът на цялостно предаване, на отказ от целта е точката, в която взимаме по-важното решение. И това решение не е свързано с желанието да продължим по-стария начин, а с оценката на собствените ни сили за справяне и умението ни да си прощаваме грешките.

Защото желанието да направим пак онова, което ни влече да направим, е механизъм в мозъка – механизма на изкушението, на търсенето на наградата и удоволствието. А отказът от желанието да се грижим за себе си дългосрочно е съвсем друг механизъм и той не е свързан с удоволствието от правенето на „врeдните неща“.

Защо е важно да различаваме двете неща?

Защото първото има много силен емоционален интензитет и често е по-трудно да му устоим, но за щастие то е и много по-малко важното за живота ни. Всъщност, в голямата картинка на живота ни много по-важно е дали стоим на пътя на грижата за себе си, отколкото дали от време на време се спъваме, вървейки по него.

Какво означава това на практика?

Да речем, решили сме да спрем яденето на сладко, защото това се отразява зле на здравето ни. Но ни се яде. Много ни се яде. Мозъкът ни мечтае за наградата от удоволствието да усети сладкия вкус в устата. Изкушенията са навсякъде и в главата ни се въртят всякакви оправдателни механизми защо не е голяма работа, ако си хапнем малко шоколад.

И не издържаме. Отваряме шоколада и си хапваме. И мозъкът ни е в еуфория – той е получил мечтаната награда. Дали сме си онова, което искаме толкова силно още с първата хапка шоколад. В тази първа хапка са събрани 90% от цялото удоволствие от получаването на наградата. Вторият ред шоколад не е толкова вкусен, колкото първия, третият – още по-малко, и т.н.

За повечето ще е по-лесно да спрат да ядат шоколада там, отколкото да не хапнат и първия ред.

Цигарата е най-сладка на първите дръпки. Бирата е най-вкусна на първите глътки. Фейсбук е най-вълнуващ през първите 5 минути и т.н.

И това е моментът, в който вие трябва да си простите поддаването на желанието и да продължите по пътя на грижата са себе си. Да оставите шоколада, да изгасите цигарата, да излеете останалата бира. Взели сте си наградата от поддаването на желанието и вече ще ви е по-лесно да се борите с него. Да си спестите още шоколад, още цигари, още информационна интоксикация и загуба на време…

Това важи и за пропуските ни при развиване на позитивни навици. Поддаването на мързела и инерцията всъщност е същият стремеж към получаване на удоволствие от неправенето на нещо трудно. Претупаните тренировки, отложените ангажименти да се погрижим за себе си и близките си са малките „загуби“ по пътя на развититето ни. Поддайте им се за малко и след това се върнете на пътя.

Отлагате тренировката в 8? Нищо, направете я в 10, вече сте си взели кефа от отлагането. Не сте обърнали внимание на детето си след работа, както сте били решили? Нищо! Почетете му книжка по-дълго вечерта. Не сте оправили къщата снощи, както сте си обещали? Нищо, оправете 3-4 неща сега, защото целта ви е да имате по-оправена къща, не да живеете като една перфектна весия на себе си, която не сте.

Именно перфекционизмът е онзи капан, който ни кара да мислим, че ако не сме 100% успешни в промяната, значи няма смисъл да се опитваме да се променяме. Защото животът ни често е в сивата зона и ние не сме нито толкова бели образи колкото ни се иска, нито толкова черни – колкото ни се струва понякога. Така че януарските провали не са толкова важни. По-важно е дали през юни ще имате усещане, че сте на пътя на позитивната промяна спрямо „късметите“, които сте изтеглили за себе си.

В навечерието на празниците, едни по подразбиране щастливи моменти от живота ни, ви предлагаме да чуете един разговор за щастието и как можем да имаме по-качествена перспектива към него. В разговора си говорим за:

  • Каква е разликата между щастието и удоволствието?
  • Как очакванията ни влияят на преживяването ни за щастие?
  • Какво е успех и кой ни формира идеята за успех?
  • От какво зависи щастието ни и как можем да повишим капацитета си за щастие?

И разбира се, говорим за семейството, продавачите на щастие и Стругаре

Темата „Как да се подготвим за празничните дни?“ е изключително актуална в последните десетина дни. Миналата събота Мануела Станукова представи инструмента, който разработихме в тази връзка, по Семейно радио по БНР – Програма „Христо Ботев“.

Какво ни помага да се подготвим за предстоящите дни, как да управляваме очакванията си (и към самите нас, и към другите) и какво трябва да вземем предвид в сегашната пандемична ситуация, когато се подготвяме за празниците – можете да чуете в записа от интервюто.

За да вземете този инструмент, моля, попълнете следната информация:

* задължително поле

С въвеждането на вашите данни вие се съгласявате с нашата Поликата за поверителност и даватe съгласие да получавате полезни имейли от “Тиха Стая”. Можете да се отпишете по всяко време, като щракнете върху връзката в края на нашите имейли.

С наближаването на Коледа и Нова Година, сме подготвили за вас един инструмент-подарък, който може да ви помогне да изясните и подредите своите нагласи, очаквания и планове за предстоящите празници.

Всеки от нас се сблъсква с различни предизвикателства по празниците, в зависимост от ситуацията, в която се намираме. Затова и вярваме, че няма едно общовалидно решение или препоръка, което да помогне за справяне с тези предизвикателства. 

Но, смятаме, че има въпроси, които всеки от нас може да си зададе, за да подреди вътрешния си свят и да планира нужните действия в очакване на празничните дни. Чрез тези въпроси се надяваме да ви отворим място за размисъл, самонаблюдения и вземане на решения, с които да направите празничните си дни още по-удолетворяващи. За да вземете този инструмент, моля, попълнете следната информация:

* задължително поле

С въвеждането на вашите данни вие се съгласявате с нашата Поликата за поверителност и даватe съгласие да получавате полезни имейли от “Тиха Стая”. Можете да се отпишете по всяко време, като щракнете върху връзката в края на нашите имейли.

Най-често тревога ме обзема при съвпадане на много задачи с приближаващ краен срок. Тогава, временно, блокирам от безпокойство и ефективността ми рязко спада. Познавам това състояние и с времето съм си изработила поредица от стъпки, които ми помагат да успокоя тревогата и да си върна капацитета за справяне със задачите.

Споделям ги с вас:

  1. Припомням си поне още няколко конкретни (иначе доста повече) сходни напрегнати ситуации, в които съм се справила успешно и си казвам: “Справяла съм се преди, ще се справя и сега!”
  2. След това оставям всичко, което правя в момента, и записвам на лист нещата, които ме тревожат.
  3. Обмислям всяко нещо поотделно, приоритизирам го по важност и спешност спрямо другите и му отделям време в календара си, когато ще се занимая с него.
  4. Преценявам дали по някоя задача има кой да ми помогне и ако да, се обръщам към него.
  5. След това захващам първата планирана задача от списъка.

И до днес си спомням една фраза на един будистки монах, която чух в някакъв сериал. Там той обясняваше на някого следното: “Ако нещо те притеснява, но има какво да направиш, няма смисъл да се притесняваш – просто го направи. Ако няма какво да направиш, отново няма смисъл да се притесняваш – приеми ситуацията.”

На база личния си опит съм забелязала, че е точно така – ако седиш в безпокойството си, без да правиш нищо, то се засилва като снежна топка и се превръща в паника. Обратно – планирането и предприемането на действия, понижава напрежението и ме връща в ефективно състояние.

И нека не се заблуждаваме. Живеем в среда, която се променя непрекъснато, изскачат нови и непланирани неща. Затова ми се налага почти ежедневно да препланирам. Въпросът е, че въпреки това – планирането винаги работи за мен.

За някои от нас сегашната ситуация, пандемията, промени драстично начина ни на живот и наложи нови изисквания, нов ритъм и нова (но постоянно присъстваща) несигурност и усещане за нестабилност. За други, тези неща се случиха в по-малка степен. Интересно е, обаче, че има една група хора, с които се срещам често насполедък. Запитани как им се отразява ситуацията, те споделят: „Ааа, ми никак – нищо не се промени за мен, така че няма какво да ми се отразява!“. Или – „При нас си е все същото, какво да се е променило?!“
Признавам си, първоначално, тези отговори ме изпълваха с озадачение и даже лека завист. Целият свят изглежда се промени, но ето – в него, се оказва, има някакви острови на извънземно затишие, които по никакъв начин не са засегнати… Мислейки върху това, се сетих за нещо, което от години е крайъгълно разбиране за мен, а именно – системното мислене. Разглеждаме всяка единица като система от взаимносвързани части – например собственото ни тяло, семейството, екипа, организацията, приятелския кръг, групата по танци, класа на детето, държавата и т.н. Основен принцип в системния подход, е че каквито промени да се случват някъде в системата, те се отразяват на цялата система и всички други нейни части – в една или друга степен. Да вземем пример – нараняваме коляното си -> цялото ни тяло се пренарежда за известно време, за да даде възможност за възстановяване на този елемент, натоварваме повече мускулите на други места или другия ни крак, променяме ангажиментите и плановете си и т.н. Едно дете от класа на сина ни е болно – синът ни остава вкъщи, а ние нагласяме ежедневието си в следващите 10 дни, дебнейки него и останалата част от семействоото за симптоми и опитвайки се да наместим работните си ангажименти с тези на обучител, готвач, детегледачка и т.н. Или, просто казано, всяка една промяна в някоя от системите, от които сме част, ни се отразява. Засяга ни, и то понякога повече, отколкото ни се иска да допуснем или приемем.
Разбира се, начинът ни на реакция на тази промяна, е нещото, върху което имаме контрол. За някои от нас е по-лесно да се справим и да се върнем максимално близо до равновесното си нормално състояние; за други – далеч по-трудно. Факторите, които обуславят степента на трудност са както обективни (среда, подкрепа, битови условия, логистика и т.н.), така и субективни – нашите емоционални реакции, начина ни на възприятие на случилото се и капацитета за адаптация, наличен ни към конкретния момент. Затова, със сигурност има големи разлики във възприятието за обема и влиянието на настоящите промени между хората.
Но, във всеки случай, промяната е факт. И нуждата от адаптация, също. Именно съпротивата срещу това разбиране е нещото, което можем да видим в последно време като реакция на сегашната ситуация – и на индивидуално ниво, и на ниво екипи, общество, държава и т.н. Хора, които продължават да се опитват да живеят по абсолютно същия начин като преди; хора, които очакват от другите същото като преди, без да вземат предвид промените в чуждото ежедневие и т.н. Хора, защитаващи нуждата от стабилност и сигурност по краен и отричащ релаността начин.
В реакциите около нас наблюдаваме доста често и другата крайност – тази на хората, които „свръх-реагират“ на случващото, поставяйки невъзможни и нереалистични изисквания към себе си, другите и системата. Това са хората, които се справят със страха от случващото се, опитвайки се да се „свръх-адаптират“. Тяхната защита е да поставят себе си и другите в ситуации на строги жертви, ограничения и мерки, които може да не са обективно нужни. А тяхното оръжие да се поддържат активни е гневът срещу другите, които не спазват същите норми.
В този текст, обаче, се спирам не на тях, а на другата група отричащи, защото като че ли голяма част от усилията в управлението на пандемията бяха насочени именно към помощ за „свръх-реагиращите“. И може би на другата група, преживяваща алтернативната крайност по темата, бе отделено доста по-малко внимание.
Отричането на промяната и нейните последствия за нас е абсолютно естествена човешка реакция на най-верния спътник на всяка една промяна – страхът (независимо дали от болката от загубата на старото или от новото, неизвестното, неясното). Също толкова естествено е да искаме да запазим статуквото, защото то ни дава усещане за сигурност и контрол. Появява се една емоционално обусловена вяра (граничеща на моменти с арогантна свръх-увереност), че ако правим целенасочени опити да запазим ежедневието си точно такова, каквото е било, то то така ще си остане. Тази вяра често ни прави слепи дори за реални промени, които са настъпили или настъпват, само и само за да се запази у нас усещането за стабилност и спокойствие. Поради което се ражда и отговорът: „Промяна – не ме засяга, моето ежедневие си е същото“.
А проблемът е, че този отговор не е адаптивен и всички губим от него. Съпротивляващият се елемент пречи на самия себе си, губейки време, сили и енергия в опит да запазва нещо незапазимо. Директно свързаните с него трябва да се справят от една страна с преките последствия от липсата на адаптация, а от друга – със собствената си емоционална реакция на чуждото поведение (споменете си началото на пандемията, когато въпросите „как да убедим близките си, че…“ и „как да не се ядосваме на другите“ бяха едни от основните, задавани в уебинари и уъркшопи на психологическа тематика). И цялата система губи, защото преминаването през промяната и приспособяването ѝ се забавят значително и правопропорцианално на всеки такъв елемент в нея.
Какво можем да направим тогава? Да приемем, че колкото и да ни се иска, плановете ни ще търпят не една или две промени – дори могат да пропаднат напълно. И че нещата, на които сме разчитали у себе си и другите – точност, коректност, сигурност и постоянство, са все още там, но не изглеждат по същия начин като преди. И че за известно време, ситуацията ще е такава. А това приемане, само по себе си, дава много сила и пространство. Защото когато таб-овете на „как да продължим по същия начин“ и „не, няма такава промяна“ бъдат затворени в главите ни, те престават да товарят работната памет и нашият „процесор“ започва да има капацитета да отвори нови, може би по-полезни, като например „какви възможности се откриват пред мен/нас сега?“.

В деня на първия локдаун за сезона, излиза и новият епизод на поредицата Естествен Интелект, в който Маня и Христина говорят по теми, които стават все по-актуални.

Какво е настойчивост и какво е устойчивост, като характеристики на човека, помагащи му да живее по-качествен живот?

Какво всъщност е качествен живот и как да го съхраним в условия на постоянен натиск от средата и промени в живота ни?

Как да разберем кога е време да спрем само да инвестираме в целите си и да се погрижим за капацитета си да продължим да инвестираме?

Какво е „Презареждане“ и как може да ни подкрепи да станем по-добра към нас версия на нас самите?

И разбира се, си говорим за изваяни спортни тела и токсични гуру персони.

Каня ви отново на гости на подкаста Говори интернет, където преди време си говорихме за една много любима напоследък моя тема, а именно колко впечяващо неосъзнати и заблудени можем да бъдем в мисленето си, дори когато сме убедени, че сме дали всичко от себе си да сме умни и разумни. Винаги съм се впечатлявал от способността на мозъка ни да срине претенциите ни за контрол и рационалност и тук си говорим за  някои от най-често срещаните трикове, които той използва.

През цялото време се опитвам да не обидя някой, но сигурно не си личи.

Приятно слушане, чувстване и мислене по темата (от 49 минута, нататък) и не се обиждайте или самобичувайте, всички сме хора!